Tårtkalas


  15-05-2018

Hipp hipp hurra! I år firar vi jubileum för Umeå Medicinska Studentkår. 20 år av mervärde för studenterna – det ni! Det firar vi med att bjuda våra medlemmar på tårta!
Vi kommer fixa gluten, mjölk och nötfria bakverk till våra allergiker. Attenda eventet så vi vet hur mycket tårta som ska fixas.
Ta en paus i tentaplugget och käka tårta i vårsolen med kåren!

Information och stöd till studenter med anledning av den tragiska händelsen på Ålidhem.


  3-05-2018

Datum: 5 maj
Tid:
12:00 – 13:00
Plats:
Universitetsbiblioteket (UB), UB334

Studenthälsan och Kyrkan på campus bjuder in till en samling för de studenter som vill få information och stöd med anledning av dödsfallet på Ålidhem under den gångna helgen.

Samlingen kommer att hållas av kurator Margareta Hultman och studentpräst Susanne Dahl.

Arrangör: Studenthälsan och Kyrkan på campus
Kontaktperson
: Margareta Hultman, kurator Studenthälsan margareta.hultman@umu.se

Mer information finns publicerat i Studenthälsans kalendarium på webben http://www.student.umu.se/under-studietiden/studenthalsan/kalendarium/kalendervisning/?eventVersionId=27255

Kallelse till Kårfullmäktige 16 maj


  2-05-2018

Ledamöter och suppleanter kallas till kårfullmäktigesammanträde onsdagen 16 maj kl.17.30 i stora salen på Kårhuset Villan.

Nytt för i år är att anmälan till mötet sker genom vår hemsida, på baksidan här. Hör av er till talman@medicinska.se om ni har frågor! Föredragningslista och handlingar skickas stadgeenligt ut en vecka innan sammanträdet.

Har ni något som ni vill att vi tar upp på mötet så hör av er till Talman så fixar hon in det i listan.

Studentkårens medlemmar är alltid välkomna att närvara! Välkomna!

Informationsträff Minor field studies


  27-04-2018

Ansökningsomgången för Minor Field Studies under hösten 2018 har nu öppnat. Du kan söka ett stipendium för att göra fältstudier i ett låg- eller medelinkomstland.

Du som är i slutet av din utbildning kan söka ett stipendium i syfte att åka till ett låg-
eller medelinkomstland för att samla material till din uppsats, eller examensarbete, för en kandi- dat-, magister- eller masterexamen.

Stipendiet finansieras av Sida och utgör 27 000 kr. Fältstudien ska pågå minst åtta veckor och max 26 veckor. Räkna med att studien kan påbörjas tidigast två månader efter sista ansöknings- dag.

Du kan ansöka oavsett vilket ämnesområde du studerar. För att åka ut under höst- terminen 2018 är sista ansökningsdag den 15 maj.

Onsdag 2 maj kl 12–13 är du välkommen att besöka Common ground, entréhallen nedanför Medicinska biblioteket, för att få veta mer om Minor Field Studies.

Mellan 12.15–12.45 håller International Office en presentation om programmet, och
Hanna Jerndal, underläkare och student i global hälsa, berättar om sina fältstudier i Indonesien där hon studerade denguefeber och varningssystem vid sjukdomsutbrott och katastrofer.

Vi bjuder på kaffe/té och smörgås till de 50 första studenterna!

Läs mer här

Kansliet


  27-04-2018

Idag stänger kansliet klockan 11.00.

Behöver ni köpa biobiljetter eller hjälp med något annat så besök oss mellan 10.00-11.00

Trevlig Helg!!

Valberedningensförslag till Kårfullmäktige


  26-04-2018

Valberedningen presenterar idag sitt förslag till fullmäktige för verksamhetsåret 2018/2019.

I sitt arbete har valberedningen sökt kandidater för att kunna sätta ihop ett representativt underlag till valet. Med detta menas i första hand programtillhörighet och kön, enligt vad som diskuterats och identifierats som särskilt viktigt inom studentkåren de senaste åren. Utöver detta så har valberedningen sett till personens tidigare engagemang i kåren men också i andra sammanhang. Samtliga kandidater finnes lämpliga till de föreslagna positionerna och är formellt valbara då det kontrollerats att de är kårmedlemmar.

Förslaget finns att läsa i sin helhet här.

Eventuella motförslag kan lämnas till kårens kansli och webmaster fram till webröstningens avslutande den 7/5 kl 15:00 en viss fördröjning kan förekomma innan förslaget presenteras på webben.

Efter avslutad webbröstning kan förslag lyftas på valmötet den 7/5 kl 17:30.

Webbröstningen påbörjas den 30/4 kl 00.01.

Kallelse till 2018 års valmöte!


  23-04-2018

Alla studentkårens medlemmar och övriga studenter vid Medicinska fakulteten kalls till Umeå Medicinska Studentkårs valmöte. Mötet hålls måndagen den 7/5 kl 17:30 på Kårhuset Villan.

Har du inte möjlighet att närvara? Misströsta ej, du kan webbrösta i förväg på karvalet.medicinska.se. Webbröstningen öppnar den 30/4.