Kansliet stängt


  12-12-2018

Kansliet har stängt 13/12!

Vi har öppet som vanligt igen på fredag 14/12 kl 10.00-13.00

CURIOUS ABOUT DISASTER MEDICINE & BIOTERRORISM?


  27-11-2018

Then you are welcome to join our presentation this Wednesday!
When: November 28th at 12.15-12.45
Where: Outside of the Medical Library at the Umeå University Hospital.

Vegetarian/Vegan lunch sandwiches, tea and coffee will be served to the first 50 people.

Topic:
Bioterrorism is a specifically frightening form of terrorism, where use of hazardous materials, especially microorganisms, poses a very different type of threat compared to other forms.

Bacteria, viruses and other microorganisms can be found everywhere. They can be spread easily and can’t be seen with the naked eye. In addition, some of them are excellent killers. Does this not make the perfect recipe for disaster?

===========

Lecturer:
Urban Johansson Kostenniemi is resident physician in Infectious Diseases at Umeå University Hospital. In addition, he is a University teacher and academic course leader in Infectious Diseases, epidemic control and prevention within Disaster Medicine at the program of International Crisis and Conflicts Management at Umeå University.

Thank you to our Co-organisers:
Internationella Kommittén vid UMU Medicinska Fakultet
IFMSA Norr
Umeå Medicinska Studentkår

PhD Pub!


  2-11-2018

The PhD council would like to invite you to pubs for PhD-students at the medical faculty. Take the opportunity for a break from your thesis and supervisors to hang out with fellow PhD students!

When and where:
Date: November 15th & December 5th
Time: 17:30-22:00
Location: Kårhuset Villan (Student Union House)

Sign up for the pub at least one week before via this form.

If you have any questions, contact Matilda Naesström at: doktorander@medicinska.se

Erasmus+ traineeship programme


  2-11-2018

Interested in a traineeship abroad? 

What are the available scholarship opportunities? And the eligibility criteria? And how can you apply? 

Welcome to an Internationalisation Seminar where we address these questions, and a Q&A session will follow. 

8 November, 15.00-16.30 at NUS floor 9, Room D 

Welcome all!

MFS-Stipendium


  30-10-2018

 

 

 

Studenter vid Umeå universitet som vill åka till ett låg-eller medelinkomstland under vårterminen 2019 för att samla material till sin uppsats eller examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen – Minor Field Studies – har nu möjlighet att ansöka om ett stipendium. Fältstudien måste pågå minst 8 veckor och max 26 veckor. Stipendiet som finansieras av Sida är på 27 000 kr. För mer information om behörighet och ansökan  se: https://www.umu.se/student/studera-utomlands/minor-field-studies/

Sista ansökningsdag är 15 november. För studenter som ska göra sin fältstudie med start under andra halvan av mars 2019 eller senare så kommer vi, förutsatt att det finns stipendier kvar, att ha ytterligare en utlysning med deadline 1 februari 2019.
För frågor kontakta mfs.io@umu.se

Under oktober kommer det hållas två informationstillfällen om MFS (Minor Field Studies):
1 oktober kl 12.15-13.00 i Common Ground (nedanför medicinska biblioteket)
10 oktober kl 12.15-13.00 i Vardagsrummet, humanisthuset.