Utbildningsbevakningsrådet

Utbildningsbevakningsrådet, UBR, fungerar som en plattform där 1-3 representanter från samtliga studieråd inom medicinska fakulteten, samt 2-3 stycken från kårstyrelsen deltar och diskuterar utbildningsbevakningsfrågor över programgränser. Syftet med rådet är att få en bättre översikt när det gäller utbildningsbevakning inom olika program, samt för att se om det det är flera program som har samma återkommande frågor. UBR är ett råd där renodlade utbildningsbevakningsfrågor får stå i fokus och det är oftast 2-3 mötestillfällen per termin. Kallelse går ut till av studieråden inrapporterade representanter.

Ordförande i utbildningsbevakningsrådet är alltid en kårstyrelseledamot. Ordförande för UBR för verksamhetsåret 2015/2016 är 1:e vice kårordförande Stina Alm, ni kan nå henne på utbildning@medicinska.se.