Studentfall

En av Umeå Medicinska Studentkårs uppgifter är att företräda dig som student om du får problem i din utbildning gentemot universitetet. Detta kan tillexempel vara att du känner dig orättvist behandlad, funderar om rättningen på din tentamen gått rätt till, scheman kommer inte ut i tid, du har inte fått information om din prakitkort med mera. Dessa typer av händelser kallar vi Studentfall och sköts av speciellt ansvariga inom kårens organisation.

När du mailar in ett studentfall kommer du bli kontaktad av en ansvarig inom Umeå Medicinska Studentkår. Denna person kommer vara din handläggare och företräda dig under fallets gång. Denna individ kommer också föra in uppgifter om händelsen i ett diarium som Umeå Medicinska Studentkår använder för att senare sammanställa statistik över typen av studentfall som förekommer.  Dessa uppgifter är fullständigt anonyma men diariet är också sekretessbelagt och lämnas inte ut till någon instans.

Du kan maila in dina studentfall via utbildning@medicinska.se

Saker att inkludera i mailet:

  • Namn
  • Program
  • Termin
  • Kurs som ärendet gäller
  • Mobilnummer
  • En kronologisk beskrivning av ditt ärende (försök gärna göra denna så tydlig och lättförståelig som möjligt)