Rättigheter och regler

Umeå universitet lyder under Högskoleförordningen tillika en mängd lokala regler, policys och styrdokument. Dessa lokala regler förfogar univeristet själva över och kåren deltar i vidareutvecklingen och nyskapandet av dessa dokument via våra många olika representationsuppdrag. Många av dessa dokument går också på remiss till kåren då vi får möjlighet att kommentera på det specifika innehållet tillsammans med fakulteterna lärarhögskolan.

Tidigare återfanns alla dessa regler i ett samlat dokument, det så kallade Regelverket. Dock har detta dokument avvecklats och istället samlas alla regler, policys och styrdokument i individuella dokument som återfinns på Umeå universitets hemsida.

Om du som student är nyfiken på ett specifikt regelverk eller dylikt kan du hitta denna samling här. Om du inte hittar det du söker eller har en annan fråga är du välkommen att kontakta kårens centrala utbildningsbevakare.