Utbildningsbevakning

En av kårens viktigaste uppgifter är att företräda dig som student och arbeta för en bättre utbildning. Tillsammans har vi möjlighet att göra vår röst hörd, bestämma över vår utbildning och ta till vara våra intressen. Nya utmaningar dyker ständigt upp och då finns kårens ovärderliga insatser där för dig som student!

Umeå Medicinska Studentkår arbetar med utbildningsbevakning inom tre primära områden

– Representation
– Studieråd
– Studentfall

Med representation syftar kåren på de representationsuppdrag som våra förtroendevalda (kårstyrelsen och kårfullmäktige) innehar i olika organ inom universitetet. I dessa organ för vi studenternas talan och påverkar alltifrån regelverk till budget för universitet och fakultet. Studieråd är den lokala utbildningsbevakningen. Du som student kan läsa mer om våra studieråd under Organisation. Kåren representerar också individuella studenter gentemot universitet. Det kan du läsa mer om här.