ForskSek

Umeå Medicinska Studentkårs Sektion för Forskande Studenter är en studiesocialverksamhet vars mål är att främja och underlätta för studenter som är intresserade av att börja forska. Sektionen arbetar också med att stödja de studenter som redan befinner sig i forskningen enskilt eller parallellt med studierna.

Ni kan läsa mer om ForskSeks verksamhet här.