et al.

Här kan du läsa alla nummer av et al. online. 

et al. är Umeå Medicinska Studentkårs kårtidning. Den har till uppgift att upplysa och underhålla studenterna vid Medicinska Fakulteten men kan självklart läsas av vem som helst.

Kårtidningen styrs av en redaktion bestående av en Chefredaktör och en Redaktör/Ansvarig Utgivare. Dessa två tillsätts av kårstyrelsen och tjänar i ett verksamhetsår (hösttermin till vårtermin). Redaktionen har sedan fria händer att rekrytera designers, fotografer och skribenter (samt eventuella andra poster) som behövs för att producera kårtidningen. I nuläget är inga av dessa poster avlönade, bortsett från vissa beställningsuppdrag hos vissa externa parter såsom illustratörer. Det står redaktionen fritt att definiera innehållet för varje nummer samt bestämma hur många nummer per verksamhetsår som skall produceras.

Redaktionen är just nu vilande.

Vid varje nytt nummer sprids också trycka exemplar på Kårhuset Villans EPP och Café Nian (På Norrlands Universitetssjukhus) samt finns tillgängliga för läsning på Medicinska Biblioteket. Nedan kan du också ladda ned varje nummer av et al. i PDF-version. Om PDF-arkivet strular kan du också komma åt det här.