Verksamhet

Umeå Medicinska Studentkårs primära verksamhet är utbildningsbevakning. Detta innebär att vi bevakar studenternas rättigheter vid universitetet, samt att vi är representerade i alla beslutande och beredande organ vid universitetet. Där arbetar tillsammans med universitetet för att göra våra utbildningar så bra som möjligt.

Vi bedriver också studiesocialverksamhet, vilket är aktiviteter av en mer socialnatur. Där den mest framträdande är vårt Kårhus Villan, men även kårstyrelsen har även egna studiesociala evenemang så som tårtkalaset eller semmeldagen. Vi stödjer också medlemsinitiatv genom studiesocialaäskningar.