Likabehandling

Umeå Medicinska Studentkår genomför vartannat år en likabehandlingsenkät bland studenterna på Medicinska fakulteten. Denna har genomförts sedan 2013 och utgör grunden till studentkårens arbete med likabehandling.

Rapport 2013
Rapport 2015
Rapport 2017