Kårfullmäktige

Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ. Kårfullmäktige består av 21 ledamöter. Varje studieråd har rätt till 1 garantimandat. Övriga ledamöter väljs direkt av medlemmarna via ett valmöte som hålls under våren. Kårfullmäktige utser kårstyrelsens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter och fattar alla beslut av större och/eller principiell natur såsom budget för verksamhetsåret och om ansvarsfrihet för föregående års kårstyrelse. Det är också kårfullmäktige som varje år i april utser mottagare av Umeå Medicinska Studentkårs Pedagogiska Priser.

Kårfullmäktiges talman, Josefin Wede, nås på: talman@medicinska.se

Kårfullmäktiges presidium består av:
Josefin Wede, läkarprogrammet – talman
Eda Tirpan, tandläkarprogrammet – vice talman
Ingrid Steensland, läkarprogrammet – sekreterare

I och med stadgeändringen från våren 2013 har nu studieråden rätt att när de vill under verksamhetsåret ändra sitt garantimandat. Således saknas i nuläget namn på många garantimandat.

Ledamöter på personliga mandat
Klara Hylin, läkarprogrammet
Andreas Hollmer, läkarprogrammet
Nimarta Singh, tandläkarprogrammet
Lena Lassanantti, doktorand i medicinsk vetenskap
Elma Naser, tandläkarprogrammet
Robin Isaksson, biomedicinsk analytikerprogrammet
Maja Renström, läkarprogrammet

Suppleanter på personliga mandat
1.    Nick Moghbel, tandläkarprogrammet
2.    Josefin Berglund, fysioterapeutprogrammet
3.    Linnea Andersson, fysioterapeutprogrammet
4.    Hanna Westin, fysioterapeutprogrammet
5.    Morgan Edstedt, läkarprogrammet

Studierådsrepresentanter
Mark Lindholm, Doktorandsektionen
Jens Ingvarsson, Läkarprogrammets studieråd
Maija Nilsson, Fysioterapeutprogrammet studieråd (FYSS)
Roxana Azin, Odotologiska utbildningsrådet

Studierådssuppleanter
Nils Gustafsson, Doktorandsektionen
Alva Marander, Läkarprogrammets studieråd