Kårfullmäktige

Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ. Kårfullmäktige består av 21 ledamöter. Varje studieråd har rätt till 1 garantimandat. Övriga ledamöter väljs direkt av medlemmarna via ett valmöte som hålls under våren. Kårfullmäktige utser kårstyrelsens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter och fattar alla beslut av större och/eller principiell natur såsom budget för verksamhetsåret och om ansvarsfrihet för föregående års kårstyrelse. Det är också kårfullmäktige som varje år i april utser mottagare av Umeå Medicinska Studentkårs Pedagogiska Priser.

Kårfullmäktiges talman, Nils-Anders Vallgårda, nås på: talman@medicinska.se

Presidium:
Talman Nils-Anders Vallgårda
Vice talman Ida Byggeth
Sekreterare Sonja Edström

Ordinarie mandat:
Nils-Anders Vallgårda, Läkarprogrammet
Ida Byggeth, Läkarprogrammet
Sonja Edström, Läkarprogrammet
Oscar Weidow, Läkarprogrammet
Mark Lindholm, Doktorand i medicinsk vetenskap
Erik Birring, Läkarprogrammet
Linnea Ryding, Läkarprogrammet
Linda Holmsten, Läkarprogrammet
Matilda Berndtsson, Läkarprogrammet
Emma Holgersson, Läkarprogrammet

Supplenater:
James Hilton, Läkarprogrammet
Eline Hallor, Läkarprogrammet
Maria Lindström, Läkarprogrammet

Studierådsrepresentanter:
FYSS:
Elsa Olofsson (ordinarie)

Sjuksköterskeprogrammet:
Hiam Saleh (ordinarie)

Arbetsterapeutprogrammet:
Robin Håkansson (ordinarie)
Erika Ljung (suppleant)

Läkarprogrammet:
Linn Enroth (ordinarie)
Ebba Lindgärde (suppleant)

Doktorandsektionen:
Annika Breidenstein (ordinarie)
Matilda Naesström (suppleant)