Kårfullmäktige

Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ. Kårfullmäktige består av 21 ledamöter. Varje studieråd har rätt till 1 garantimandat. Övriga ledamöter väljs direkt av medlemmarna via ett valmöte som hålls under våren. Kårfullmäktige utser kårstyrelsens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter och fattar alla beslut av större och/eller principiell natur såsom budget för verksamhetsåret och om ansvarsfrihet för föregående års kårstyrelse. Det är också kårfullmäktige som varje år i april utser mottagare av Umeå Medicinska Studentkårs Pedagogiska Priser.

Kårfullmäktiges talman, Patricia Hooshmand, nås på: talman@medicinska.se

Presidium:
Talman Patricia Hooshmand
Vice talman Ebba Poromaa
Sekreterare Whilma Årebäck

Ordinarie mandat:
Patricia Hooshmand, läkarprogrammet.
Ebba Poromaa, läkarprogrammet.
Whilma Ärebäck, läkarprogrammet.
Isak Molin Lundgren, läkarprogrammet.
Hugo Wenzel, sjuksköterskeprogrammet.
Wilma Persson, läkarprogrammet.
Emelie Andreason, biomedicinprogrammet.
Galeb Manolov, läkarprogrammet
Faraj Abdi, tandteknikerprogrammet.
Victoria Karlsson, läkarprogrammet.

Supplenater:

Matilda Billehag, biomedicinprogrammet.

 

Studierådsrepresentanter:
FYSS:
Elsa Olofsson (ordinarie)

Sjuksköterskeprogrammet:
Hiam Saleh (ordinarie)

Arbetsterapeutprogrammet:
Robin Håkansson (ordinarie)
Erika Ljung (suppleant)

Läkarprogrammet:
Linn Enroth (ordinarie)
Ebba Lindgärde (suppleant)

Doktorandsektionen:
Annika Breidenstein (ordinarie)
Matilda Naesström (suppleant)