Kårfullmäktige

Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ. Kårfullmäktige består av 21 ledamöter. Varje studieråd har rätt till 1 garantimandat. Övriga ledamöter väljs direkt av medlemmarna via ett valmöte som hålls under våren. Kårfullmäktige utser kårstyrelsens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter och fattar alla beslut av större och/eller principiell natur såsom budget för verksamhetsåret och om ansvarsfrihet för föregående års kårstyrelse. Det är också kårfullmäktige som varje år i april utser mottagare av Umeå Medicinska Studentkårs Pedagogiska Priser.

Kårfullmäktiges talman, Ebba Poromaa, nås på: talman@medicinska.se

Presidium:
Talman Ebba Poromaa
Vice talman Maja Petersson
Sekreterare Emma Holgersson

Ordinarie mandat:
Ebba Poromaa, Läkarprogrammet
Maja Petersson, Läkarprogrammet
Emma Holgersson, Läkarprogrammet
Eline Hallor, Läkarprogrammet
Hugo Wenzel, Sjuksköterskeprogrammet
Hanna From, Tandläkarprogrammet
Linnea Ryding, Läkarprogrammet
Mark Lindholm, Doktorand i medicinsk vetenskap
Matilda Öberg, Läkarprogrammet
Victoria Karlsson, Läkarprogrammet

Supplenater:

 

Studierådsrepresentanter:
FYSS:
Elsa Olofsson (ordinarie)

Sjuksköterskeprogrammet:
Hiam Saleh (ordinarie)

Arbetsterapeutprogrammet:
Robin Håkansson (ordinarie)
Erika Ljung (suppleant)

Läkarprogrammet:
Linn Enroth (ordinarie)
Ebba Lindgärde (suppleant)

Doktorandsektionen:
Annika Breidenstein (ordinarie)
Matilda Naesström (suppleant)