Kårfullmäktige

Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ. Kårfullmäktige består av 21 ledamöter. Varje studieråd har rätt till 1 garantimandat. Övriga ledamöter väljs direkt av medlemmarna via ett valmöte som hålls under våren. Kårfullmäktige utser kårstyrelsens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter och fattar alla beslut av större och/eller principiell natur såsom budget för verksamhetsåret och om ansvarsfrihet för föregående års kårstyrelse. Det är också kårfullmäktige som varje år i april utser mottagare av Umeå Medicinska Studentkårs Pedagogiska Priser.

Kårfullmäktiges talman, Jens Ingvarsson, nås på: talman@medicinska.se

Presidium:
Talman Jens Ingvarsson
Vice talman Andreas Hollmer
Sekreterare Ida Byggeth

Övriga ordinarie mandat:
James Hilton
Oscar Weidow
Mark Lindholm
Morgan Edstedt
Johanna Salmi
Erik Birring
Lena Lassinantti

Suppleanter:
Maja Renström
Jonas Wikström
Tove Björsell
Jakob Silvegren

Studierådsrepresentanter:
FYSS:
Elsa Olofsson (ordinarie)

Sjuksköterskeprogrammet:
Robin Storinder (ordinarie)

Arbetsterapeutprogrammet:
Robin Håkansson (ordinarie)
Erika Ljung (suppleant)

Läkarprogrammet:
Joel Markgren (ordinarie)
Ulrika Hansson (suppleant)

Doktorandsektionen:
Matilda Naesström (ordinarie)
Stina Alm (suppleant)