Kansliet

Kårstyrelsens kansli är knutpunkten för all Umeå Medicinska Studentkårs verksamhet. Till kansliets expedition på övervåningen i Kårhuset Villan i sjukhusparken kan du alltid vända dig med frågor av olika slag.

Inne på kansliet jobbar två personer, de sköter främst det administrativa delarna inom kårverksamheten. Vill ni köpa profilmaterial eller få en inbetalningsavi utskriven är det dessa två ni skall kontakta på kansli@medicinska.se eller 090-786 66 70.

Kanslisterna hjälper dig med adressändringar, Mecenatkortet, kåravgifter, studieintyg mm. De hjälper även till med kårhusärenden som exempelvis bokningar och administration