Kårfullmäktige


  7-09-2021

Härmed kallas du som medlem till Kårfullmäktigesammanträde 1 på Zoom den 22/9 kl 17.30.

Kårfullmäktige


  27-04-2021

Härmed kallas du som medlem till Kårfullmäktigesammanträde 6 via Zoom den 12:e maj kl 17.30.

Kallelse – Valmöte


  26-04-2021

Studentkårens medlemmar kallas till valmöte!

Valmötet hålls den 11/5 kl 18.00 på Zoom.

Fram till den 11/5 kl 15.00 kan du förtidsrösta på karvalet.medicinska.se

Det är sista chansen att rösta eller ändra din röst i kårvalet 2021. För att rösta på valmötet måste du kunna uppvisa giltig legitimation och kårlegitimation.

Du ansluter till mötet via Zoom på följande länk: https://umu.zoom.us/j/67612580034

Handlingarna till kårvalet hittar du här: https://medicinska.box.com/s/8nmnbw1idw8ix8wgyswpqwasawigyjih

Studentkårens priser 2021


  22-04-2021

Studentkåren delar varje år ut 2 pedagogiska priser samt priser för utmärka och hedervärda insatser. I år delas priserna ut enligt nedan:

Pedagogiska Pris för Grundutbildning: Malin Bergman Papworth
Med en fantastisk pedagogisk förmåga och ett oavbrutet engagemang inspirerar och motiverar Malin sina studenter. Med stor entusiasm och hårt arbete skapar hon bästa möjliga förutsättningar för studenterna att utvecklas samt förstå och samtidigt känna sig sedda, hörda och viktiga.

Pedagogiska Pris för Forskarutbildning: Eva Levring Jäghagen
Med ett aldrig sviktande engagemang och som stadig stöttepelare genom utbildningen och livet är Eva en högt uppskattad mentor för studenter inom forskarutbildningen.

Kårens Pris för Utmärkta Insatser: Oscar Edlund
I flertal engagemang, bland annat som representant i Programrådet för Läkarprogrammet samt som föreningsrevisor inom kåren, har Oscar gett mycket av sin tid till volontärt arbete inom kåren. Den brinnande viljan att engagera sig och hjälpa till att förbättra för studenterna är ovärderlig.

Kårens Pris för Hedervärda Insatser: Axel Lundqvist
När pandemin slog till och hela världen skakade rådde det ingen tvekan om att förra årets kårordförande Axel Lundqvist steppade upp och tog på sig betydligt mer ansvar än vad som förväntades av honom på förhand. Som en klippa i stormen guidade han kårstyrelsen i många tuffa och svåra beslut. Dessutom var Axel på krismöten med universitetet varje dag under en lång period, höll många extrainsatta styrelsemöten och gav extremt mycket av sin tid. Redan innan pandemin visste vi att Axel var att räkna med, men han bevisade det verkligen med bravur i den tuffaste av tider! Axel förtjänar definitivt ett extra tack för sin tid i styrelsen efter att han tog på sig uppdrag långt utanför hans egentliga uppgifter som kårordförande.

Kårfullmäktige


  9-03-2021

Härmed kallas du som medlem till Kårfullmäktigesammanträde 5 via Zoom den 24:e mars kl 17.30.

Uppmärksamma en person inom kåren! 2021


  5-02-2021

Det är nu tid att nominera till Umeå Medicinska Studentkårs Pris för Hedervärda insatser samt till Aurora borealismedaljen för Utmärkta insatser. Dessa priser ämnar att uppmärksamma individer som särskilt utmärkt sig i sitt engagemang inom kåren. Nominering sker via denna länk senast den 7 mars.

Tack för din nominering!

Vill du läsa mer om Umeå medicinska studentkårs utmärkelser? Klicka här.