Studiesociala äskningar

Medlemmar av Umeå Medicinska Studentkår (UMS) samt föreningar och studiesociala grupper vars syfte är att berika UMS:s medlemmars studiesociala liv kan äska pengar.

Om du äskar pengar från kåren gäller följande:

 • Det maximala beloppet som kan godkännas per medlem och event är 50 kronor
 • Deltagarnas egna avgifter ska uppgå till minst hälften av det äskade beloppet.
 • Beviljade medel får endast användas för att finansiera/subventionera medlemmars aktiviteter
 • En aktivitet/verksamhet eller reklam för dessa som genomförs med medel från UMS får ej strida mot UMS:s stadgar, värderingar eller policys. Till exempel innebär detta att äskade medel ej får finansiera inköp eller subventionering av alkohol.
 • Medel får ej budgeteras till välgörenhet
 • För att kunna äska pengar av UMS krävs att aktiviteten uppfyller minst ett av följande kriterier:
  – Främjar medlemmars studiesociala liv
  – Främjar interaktion mellan kåren och dess medlemmar
  – Främjar interaktion mellan olika program eller terminer
 • Ansökan efter aktivitetens datum godkänns i regel ej

För mottagningen gäller även följande:

 • För hela mottagningen (inklusive återsparkssittning) är takbeloppet fastställt till medlemsavgiften per ny student. Det beloppet uppgår idag till 180 kr. Detta innebär att det maximala beloppet man kan äska för mottagningen är 180kr x Antalet nya studenter.

Tips för att underlätta redovisning och äskning:

 • Reklam för kåren görs oftast genom att vår logotyp finns med på affischer, sittningshäften eller text som beskriver att ert event är sponsrat av oss.
 • Vid sittningar där personer som ej är medlemmar deltar är det enklast att ge medlemmar rabatt på sittningsbiljetten dvs. att man använder två priser. Detta är också enkelt att redovisa.
 • Redovisa så många kostnader som möjligt i samband med ert event så det underlättar för oss att bedöma storleken på era egenavgifter.
 • Sponsring från annan organisation räkans inte till er egenavgift.
 • Använd våra budgetmallar för sittningar och övriga event.

Äska gör du via vårt digitala äskningsformulär som du hittar här

Policyn för äskningar finns att läsa i sin helhet här.

Äskningsperioder:

Det du äskar för måste ligga utanför äskningsperioden dvs. efter sista ansökningsdatum. Detta medför att en äskan för ett evenemang i period 4 måste inkomma till oss under period 3 eller tidigare. Nedan hittar du de kommande perioderna.

Höstterminen:
Period 1 28/9 – 6/10
Period 2 9/10 – 17/11
Period 3 20/11 – 15/12
Period 4 18/12 – 5/1 (Sista ansökningsdag för mottagningen)
Vårterminen:
Period 5 8/1 – 9/2
Period 6 12/2 – 23/3
Period 7 26/3 – 27/4
Period 8 30/4 – 8/6 (Sista ansökningsdag för mottagningen)

Vid frågor kontakta studiesocialt(a)medicinska.se