Distans/halvfart

Du som har rätt till begränsat medlemskap och tillika reducerad medlemsavgift är grund- och forskarutbildningsstudent

a) som läser en distanskurs och är bosatt på annan ort
b) som deltar i grundutbildningskurser som omfattar mindre än halvtidsstudier
c) som bedriver forskarutbildning som motsvarar mindre än halvtidsstudier
d) som deltar i utbildning som till största delen anordnas på annan ort.

Reducerad kåravgift innebär halv terminsavgift. Som annan ort räknas ort som ligger minst 50 km från Umeå.

Att vara student på distans innebär ingen inskränkning i de förmåner du kan få av kåren. Profilmaterial, biobiljetter etc. kan beställas från kansliet via e-post. Du har samma möjlighet att ansöka om studiesocialamedel för att anordna sittningar, föreläsningar eller andra aktiviteter. Du får också mecenatkortet och tillgång till samtliga studentpubar i Umeå om du har vägarna förbi.

Självklart har du oavsett medlemskap eller ej möjlighet att ta del av kårens utbildningsbevakning utan kostnad.