Nominera någon som förgyllt dina studier! 2021


  5-02-2021

Varje år delar Umeå Medicinska Studentkår ut Umeå Medicinska Studentkårs Pedagogiska Pris för att utgöra en belöning och uppmuntran till lärare som gjort framstående pedagogiska insatser vid Medicinska fakulteten. I år kommer Pris för grundutbildning och Pris för forskarutbildning att delas ut, respektive pris består av ett diplom samt en prissumma på 5000 kr. Nominering sker via denna länk senast den 7 mars.

Tack för din nominering!

Vill du läsa mer om Umeå medicinska studentkårs utmärkelser? Klicka här.