Studentkårens priser 2020


  2-04-2020

Studentkåren delar varje år ut 2 pedagogiska priser samt priser för utmärka och hedervärda insatser. I år delas priserna ut enligt nedan:

Pedagogisk grundutbildning: Kristina Lejon
Kristina visar stor entusiasm för sitt ämne som smittar av sig på studenterna. Tydliga, välplanerade föreläsningar och ett stort engagemang för att studenterna verkligen ska förstå. Det är med glädje och respekt hon bemöter sina studenter och alla de frågor och funderingar som uppkommer. Hon är ett ljus i mörkret under termin två på läkarprogrammet. Gör ett fantastiskt jobb att lära ut, pedagogisk, engagerad och kunnig!

Kliniskt handledarskap: Erika Fransson
Med ett leende på läpparna och en förmåga att alltid hitta något bra i vår prestation. Med en tydlig passion för studenter och radiologi lär vi oss allt vi behöver för att ta bra bilder och diagnostisera. 

Utmärkta insatser: Emil Nygren
Med ett sinne för kårarbetet och studier har han lyckats balansera båda samt att vara pappa på halvtid. Jag har ännu inte sett honom gjort ett misstag eller tappat sitt lugn han besitter 100% av tiden.

Hedervärda insatser: Stina Alm
Stina har i många år varit aktiv i kåren. Hon har gett både hjärta och själ i hennes arbete och funnits där för andra, både för kollegor, medlemmar och vänner. Hon har tagit på sig stora uppdrag som ordförande, representerat kåren i diverse grupper och nämnder. Stinas insatser för kåren förtjänar att uppmärksammas.

Stina har under sin tid i studentkåren tjänstgjort på flera olika positioner inom studentkåren. Hennes bidrag till studentkåren som helst och enskilda studenter har varit enormt. Hennes engagemang för de studentfackliga frågorna överstiger långt det som förväntats av henne i hennes uppdrag. Hennes engagemang sträcker sig från Villan till Kårtidningen och vidare till Styrelsen och Doktorandsektion. Finns det en position inom kåren har Stina mest sannolikt haft den. Hon har lagt enorm tid på att hjälpa enskilda studenter och driva frågor i fakulteten. Det har gått så långt att universitetet hör av sig till henne när de behöver hjälp i vissa frågor och hon bjuds in att delta i grupper istället för att behöva begära att få delta. Hennes arbete har ingjutit en stor respekt för studentkåren inom fakulteten som universitetet som helhet.