Klimatförändringar – Sjukvårdens Roll


  14-01-2020

Klimatförändringar är vårt århundrades största hot mot folkhälsan. Luftföroreningar och varmare temperaturer påverkar vår hälsa och vilka sjukdomar vi får. Att extrema naturfenomen pga klimatförändring inträffar oftare, så som ex. stormar, översvämningar, skogsbränder, värmeböljor m.m. påverkar också folkhälsan.

För att nå IPCCs (FNs expertpanel på klimatfrågor) mål om global uppvärmning på max 1,5 grad så krävs en omställning av samhället – inklusive sjukvården.

Vilka effekter har sjukvården på klimatförändringar – positiva och negativa? Varför måste vi inom sjukvården engagera oss?

Maria Wolodarski är onkolog och biträdande Överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon är engagerad inom Sjukhusläkarnas klimat och hälsa grupp och sitter som vice ordförande för Läkare För Miljön i Sverige.

Maria kommer att berätta om hälsoaspekter av klimatförändringar och sjukvårdens påverkan på klimatet. Hon kommer även prata om hur klimatsmart och hållbar sjukvård kan se ut.

Föreläsningen riktar sig till personal och studerande inom sjukvården. Sal t.b.a.

Få uppdateringar om sal på: https://www.facebook.com/events/857306318041710/?active_tab=about