Kårval – Kallelse


  8-05-2019

Du som medlem i Umeå Medicinska Studentkårs kallas nu till kårval. Du kan rösta på valmötet den 23/5 kl 18.00 på Kårhuset Villan eller förtidsrösta via kårvalet.medicinska.se från den 14/5.

Valberedningensförslag finns att läsa  i sin helhet här.

Önskar du lämna ytterligare förslag kan du läsa hur du går tillväga här.

Handlingar – Extra valmöte