OBS! Förlängd nomineringstid för att nominera en bra lärare! 


  5-03-2019

Sista nomineringsdag är förlängd till den 18 mars!

Verksamhetsåret 2018/2019 ska Umeå Medicinska Studentkår dela ut Pedagogiska priset för Grundutbildning och Pedagogiska priset för Forskarutbildning. Båda priserna är på 5000 kr och delas ut vid kårens årshögtid i maj. Alla medlemmar har rätt att nominera mottagare till priserna. Vi önskar nu motta nomineringar till årets priser! 

Nominera här