Världsprematurdagen


  9-10-2018

Alla studenter vid Medicinska Fakulteten vid Umeå universitet är välkomna till årets Världsprematurdag här i Umeå den 15 november, kl.16.00-20.00 i Bergasalen.

Hur kan vi med hjälp av barnkonventionen skapa jämlik vård för de tidigt födda barnen?
För tidigt födda barn är också barn, även om de är väldigt små. De har behov av så väl medicinska landvinningar som närhet till sina föräldrar för att överleva och utvecklas optimalt. Det är något som specificeras i Barnkonventionen.

Hur kan vi – vårdpersonal, politiker, barn och föräldrar – se till att skapa en jämlik vård med Barnkonventionen som grund?

På Världsprematurdagen i Umeå diskuterar vi bl.a. hälsokonsekvenser av extrem prematurfödsel, bl.a. långvariga andningsbesvär, vad man ska tänka på som förälder och personal inför skolstarten samt hur det är för syskon till prematurfödda barn.

Seminariet är kostnadsfritt och alla är välkomna!

Program