Anmäla flytt som student


  22-08-2018

Många rättigheter och skyldigheter i samhället är beroende av var man är folkbokförd, till exempel rätten till bostadsbidrag, var man ska betala skatt och var man får rösta. Den som flyttar till en annan ort för att studera ska därför göra en flyttanmälan, något inte alla gör i dag. Du som flyttar för att studera vid universitet eller högskola ska vara folkbokförd på din studieort. Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, det vill säga där du sover flest nätter.

Med en e-legitimation kan du använda Skatteverkets e-tjänst för att göra flyttanmälan, snabbt och enkelt.  Läs mer och gör din flyttanmälan på Skatteverkets webbplats: www.skatteverket.se/studentflytt