Inläsningsstöd för läkarstudenter


  15-08-2018

UB har under kommande läsår hyrt in en resurs för läkarstudenter som heter Osmosis. Det är en samling av flash-cards, inspelade föreläsningar och även ett studiehjälpmedel. Detta är gratis för dig som student.

Man skapar sin användare på http://www.ub.umu.se/sok/artiklar-databaser/osmosis

Lite om lärande: https://www.osmosis.org/home/scienceoflearning