Valberedningensförslag till Kårfullmäktige


  26-04-2018

Valberedningen presenterar idag sitt förslag till fullmäktige för verksamhetsåret 2018/2019.

I sitt arbete har valberedningen sökt kandidater för att kunna sätta ihop ett representativt underlag till valet. Med detta menas i första hand programtillhörighet och kön, enligt vad som diskuterats och identifierats som särskilt viktigt inom studentkåren de senaste åren. Utöver detta så har valberedningen sett till personens tidigare engagemang i kåren men också i andra sammanhang. Samtliga kandidater finnes lämpliga till de föreslagna positionerna och är formellt valbara då det kontrollerats att de är kårmedlemmar.

Förslaget finns att läsa i sin helhet här.

Eventuella motförslag kan lämnas till kårens kansli och webmaster fram till webröstningens avslutande den 7/5 kl 15:00 en viss fördröjning kan förekomma innan förslaget presenteras på webben.

Efter avslutad webbröstning kan förslag lyftas på valmötet den 7/5 kl 17:30.

Webbröstningen påbörjas den 30/4 kl 00.01.