Kallelse till 2018 års valmöte!


  23-04-2018

Alla studentkårens medlemmar och övriga studenter vid Medicinska fakulteten kalls till Umeå Medicinska Studentkårs valmöte. Mötet hålls måndagen den 7/5 kl 17:30 på Kårhuset Villan.

Har du inte möjlighet att närvara? Misströsta ej, du kan webbrösta i förväg på karvalet.medicinska.se. Webbröstningen öppnar den 30/4.