#Metoo – det börjar med mig


  27-03-2018

En eftermiddag med Nina Rung och Peter Svensson,
måndag 23 aprilkl. 12.10-15.45 i Aula Nordica, Umeå universitet.

Kampanjen #Metoo har synliggjort berättelser som handlar om alltifrån de mest subtila kränkningar till sexistiska jargonger och sexuella övergrepp. Det har varit en tid att lyssna in. Nu är det viktigt att reflektera och agera. 
Det handlar om att universitet ska vara en trygg och säker plats. Det handlar om vår gemensamma arbetsmiljö.

Kyrkan på campus och Studenthälsan bjuder in till en eftermiddag med fokus på hur vi kan arbeta för att förebyggasexuella trakasserier och kränkningar i vår vardag, som studenter och medarbetare.

Programmet startar kl.12.10-12.50 med lunchföreläsningen Vad #Metoo lärt oss och vad vi kan göra nu! Därefter fortsätter föreläsningar mellan klockan 13.15-15.00. Temadagen avslutas med en öppen frågestund klockan 15.15-15.45 

Observera! Det är möjligt för studenter och anställda att delta hela eftermiddagen eller att välja enskilda föreläsningar.

Föreläsare är Nina Rung, kriminolog och genusvetare och Peter Svensson utbildare inom våldsförebyggande arbete. Båda har stor kunskap och erfarenhet av att arbeta för förändring när det gäller värderingar, normer och attityder kopplat till maskulinitet, våld och sexuella övergrepp. Tillsammans har de grundat den ideella föreningen ”Huskurage” med mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer.  

Samtliga föreläsningar är gratis och öppna för alla studenter och anställda vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.
Temadagen sker i samarbete mellan Kyrkan på campus, Studentcentrum/Studenthälsan, Umeå universitet, Svenska kyrkan, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå studentkår, Umeå medicinska studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår och Skogshögskolans studentkår. Tillsammans vill vi arbeta för ett jämställt universitet, med nolltolerans mot kränkningar, sexuella trakasserier och våld.

Vår förhoppning är att det ska bli en givande eftermiddag som ger kunskap, utmanar och bidrar med verktyg för en mera jämställd vardag.

#Metoo är en början – nu fortsätter vi!

Hela programmet finns på Studenthälsans webb http://www.student.umu.se/under-studietiden/studenthalsan/kalendarium/kalendervisning/?eventVersionId=27040

Information och kontakt: Susanne Dahl, Kyrkan på campus,susanne.dahl@kyrkanpacampus.se090-2002752