SLS introduktionsstipendium medicinsk forskning


  2-03-2018

Planerar du att forska under sommaruppehållet och har en handledare som är läkare? Sök detta stipendium!

Den 15 mars är sista ansökningsdag för stipendiet instiftat för att erbjuda intresserade studenter inom Läkarprogrammet möjlighet att under sommaruppehållet på heltid följa arbetet i en forskargrupp under 1 – 2 månader. Medlemskap i SLS krävs.  För mer information: http://www.sls.se/vetenskap/sok-anslag/sls-introduktionsstipendium