Pris för internationalisering inom utbildning


  20-02-2018

Sveriges medicinska fakulteter instiftade, med start 2017, ett pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Syftet med priset är att uppmuntra lärare och lärarlag vid de medicinska fakulteterna att arbeta för ökad internationalisering i undervisningen.

Pristagare blir den lärare eller lärarlag som under de tre senaste åren genomfört den mest effektiva insatsen för ökad internationalisering av högre utbildning. Insatsen ska ha tillfört utbildningen en internationell dimension och bidragit till att öka studenters globala kunskapsperspektiv.

Det kan till exempel vara utveckling av virtuella internationella undervisningsmoment, en ny erfarenhet av undervisning i det internationella klassrummet eller initiativ som främjat student- eller lärarmobilitet.

Priset på 105 000 kronor delas ut under fem år.

Vem kan nominera?

Alla anställda, anslutna och studenter vid Sveriges medicinska fakulteter är välkomna att nominera lärare eller lärarlag inom sin fakultet.

Nominering och val av pristagare 2018

Nomineringar görs i formuläret nedan från och med den 1 februari till och med den 15 mars 2018.

Notera att ett CV inte ska inkluderas till nomineringsformuläret. Den administrativa samordnaren Henna Harinen, kontaktar den som nominerats senast den 15 mars för att inhämta CV.

Val av pristagare

En nomineringskommitté vid respektive medicinsk fakultet väljer var sin lokala kandidat till priset. Förslagen presenteras för den centrala priskommittén, som slutligen utser pristagare.

Priset beslutas och tillkännages vid det årliga dekanmötet i april/maj.

Efter avslutad process finns alla nomineringa tillgängliga för att visa på goda exempel på internationalsiering.

Riktlinjer och övrig information
Nomineringsformulär

Nomineringsformulär administreras av Karolinska universitetet. Samma formulär används av alla deltagande universitet.

Kontaktperson vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet

Henna Harinen, henna.harinen@umu.se