Välkommen till KIR-KON 2018!


  3-02-2018

Vad är KIR-KON? 

KIR-KON är den första nationella kirurgiska studentkonferensen i Sverige. Vi kommer att leverera en fullspäckad helg inkluderande en inspirationskväll, temaföreläsningar och ett flertal workshops i olika kirurgiska tekniker. Under helgen kommer man att exponeras för en mängd olika operativa specialiteter. Föreläsningarna kommer bland annat beröra ämnen som krigskirurgi och ”hur man hämtar ett hjärta för transplantation”, vitt skilt från vanliga kursföreläsningar! Under workshopsen kommer vi att träna på allt från basala sutur- och knyttekniker på biologiskt material, till att lära oss om hemostas, thoraxkirurgi och tarmanastomoser. Självklart kommer vi dessutom hinna med lite festligheter på lördagskvällen med sittning i äkta Lunda-anda så glöm inte att ta med finskorna (läs dansskorna)! Alla läkarstudenter, oavsett termin eller förkunskaper är välkomna, ett intresse eller nyfikenhet för operativa specialiteter är allt som behövs!

Konferensen arrangeras av studentföreningarna Kirurgiska Utskottet i Lund/Malmö/Helsingborg samt Kirurgiska Utskottet i Örebro. Föreningarna är en del av respektive universitets studentkår för läkarprogrammet.

När är KIR-KON?
Fredag till söndag 6-8 April 2018

Var är KIR-KON?
Clinical Research Center (CRC), Malmö.

Hur får jag veta mer om KIR-KON?
Via vår hemsida: http://www.kir-kon.se/
Via Facebook: https://www.facebook.com/KIRKON2018/

Inbjudan