Visible Body


  21-12-2017

Anställda och studenter har under hösten kunnat testa två anatomiska databaser. Utifrån synpunkter på dessa har Medicinska biblioteket tagit en prenumeration på Visible Body.

Nu finns databasen Visible Body, som innehåller tredimensionella bilder för de flesta av människokroppens organ och system, tillgänglig för alla studenter.

Här hittar du mer information: Visible body