Biobiljetter


  20-11-2017

Studentkåren har de senaste åren sålt företagsbiljetter från SF Bio till reducerat pris och har de senaste månaderna sålt ut sitt restlager från innan sommaren till ännu mer reducerat pris. Vid årsskiftet höjdes momsen på biobiljetter och således steg priset kraftigt och detta påverkar också företagsbiljetterna. Detta då kåren är en ideell förening och således betalar moms. SF erbjuder dessutom inte längre studentpris på vardagar vilket innebär att företagsbiljetterna även fortsättningsvis innebär en förmån för dig som medlem.

Vi kommer därför framgent sälja biobiljetter till självkostnadspris om 110 kr per biljett vilket fortfarande innebär en rabatt på upp till 30 kr gentemot aktuella biljettpriset.