Världsprematurdagen 2017


  7-11-2017

Alla studenter vid Medicinska Fakulteten vid Umeå universitet är välkomna till årets Världsprematurdag här i Umeå den 16 november, kl.16.00-20.00 i Bergasalen.
Hur kan vi med hjälp av barnkonventionen skapa jämlik vård för de tidigt födda barnen?
För tidigt födda barn är också barn, även om de är väldigt små. De har behov av så väl medicinska landvinningar som närhet till sina föräldrar för att överleva och utvecklas optimalt. Det är något som specificeras i Barnkonventionen.

Hur kan vi – vårdpersonal, politiker, barn och föräldrar – se till att skapa en jämlik vård med Barnkonventionen som grund?

På Världsprematurdagen i Umeå diskuterar vi aspekter som är särskilt relevanta i norra Sverige såsom akuta sjuktransporter mellan sjukhus och för tidig födsel i glesbygd.

Seminariet är kostnadsfritt och alla är välkomna!

Program