Ansök till Anna Thorfinns stiftelse som förvaltas av Svenska kyrkan.


  25-10-2017

Stiftelsens ändamål är ”att bereda stipendiemedel för medicine studerande från fattiga utomeuropeiska länder, som studerat vid nordisk medicinsk fakultet och som kan förväntas efter avslutade studier utöva sitt yrke som läkare i sitt hemland.”

Bifogar information om stiftelsen tillsammans med en ansökningsblankett som ska vara Svenska kyrkan tillhanda senast 15 november. Vi har förlängt ansökningstiden då vi önskar fler sökanden till stiftelsen. Om ändamålet uppfylls finns det goda möjligheter att få ekonomisk hjälp.

Ansökningsblankett Stiftelser 2017