Dialogsamtal: Kårhuset Villan


  16-10-2017

Den 2 oktober hölls ett öppet dialogmöte med kårens medlemmar och ansvariga för verksamheten, även kårstyrelsen hade representanter på plats. Frågorna som diskuterades berörde framförallt Kårhuset Villans personalförsörjning och hur kåren ska locka ny personal till verksamheten, men också hur man behåller den nuvarande personalen. De förslag som kom upp diskuterades sedan på Kårhuset Villans kvällschefsmöte den 3 oktober.

Vill du läsa protokollen finns de att läsa nedan:
171002 Samtal om personalrekrytering
171003 Protokoll