Lunchföreläsning: Från månaders väntetid till direktkontakt.


  21-09-2017

Från månaders väntetid till direktkontakt. MEMOTUS låter alla komma i kontakt med främsta experterna inom idrottsmedicin.

Under hösten 2017 släpper teamet bakom Instrube Health AB sin första produkt, MEMOTUS. Med hjälp av appen MEMOTUS kan människor som gillar träning komma i kontakt med de främsta experterna inom idrottsmedicin. Råden man får i form av videomeddelanden ska bidra till att färre personer får idrottsskador och att de med idrottsskador snabbare kommer tillbaka till träning. Dessa experter har fram tills nu varit i stort sett omöjliga att nå inom rimlig tid såvida man inte tillhör vissa priviligierade grupper som t.ex. elitidrottare. Med hjälp av MEMOTUS är det nu möjligt för vem som helst att få råd från högsta möjliga expertis.

Kom och lyssna på Mikael Östberg, VD för Instrube Health AB, som delar med sig av hur 2 års utvecklingsarbete sett ut i form av utmaningar, delsegrar och drivkrafter.

Plats
Universitetssjukhuset.
Målpunkt QA – QA0 – Rum 2026 – Bärnstenssalen
Ingång: Södra entren, mitt emot café Kristallen.

Vi bjuder på lunch!

Anmäl dig här.