månadsarkiv: August 2017

Nu är ansökan öppen för stipendier inom Minor Field Studies! 


  17-08-2017

Stipendiet kan sökas av studenter som är i slutet av sin utbildning och som vill åka till ett låg- eller medelinkomstland för att samla material till sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen. Stipendiet gäller för vistelser som varar under minst åtta sammanhängande veckor och max 26 veckor, och stipendiebeloppet är ett resebidrag på 27 000 kr.

Ansökan och mer information om vad som krävs för att kunna söka stipendiet finns på: http://www.student.umu.se/under-studietiden/studera-utomlands/minor-field-studies--mfs-/

Vid frågor kontakta International Office som administrerar stipendiet.

Sista ansökningsdatum är 15 september.

Sök tjänst som studentmedarebetare på Umeå kommun


  15-08-2017

Umeå kommun utlovade i samband med universitetets 50 års firande att de skulle anställa studentmedarbetare för att stärka övergången från studier till arbete.

Nu har fem tjänster som studentmedarbetare utannonserats. För att söka tjänsterna som studentmedarbetare ska du vara inskriven och aktivt studera vid Umeå universitet. Anställningsform är allmän visstidsanställning 15tim/vecka, med tillträdesdag 2017-09-01, eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag: 2017-08-21. Se nedan för länkar till tjänsterna.

Studentmedarbetare som arbetsrättsspecialist inom personalfunktionen
Studentmedarbetare som Utredare stöd och omsorg, Socialtjänsten
Studentmedarbetare som Logistiker med inriktning Välfärdsteknologi, E-Hälsa
Studentmedarbetare till Överförmyndarnämnden i Umeåregionen
Studentmedarbetare som Kommunikatör