Nu är ansökan öppen för stipendier inom Minor Field Studies! 


  17-08-2017

Stipendiet kan sökas av studenter som är i slutet av sin utbildning och som vill åka till ett låg- eller medelinkomstland för att samla material till sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen. Stipendiet gäller för vistelser som varar under minst åtta sammanhängande veckor och max 26 veckor, och stipendiebeloppet är ett resebidrag på 27 000 kr.

Ansökan och mer information om vad som krävs för att kunna söka stipendiet finns på: http://www.student.umu.se/under-studietiden/studera-utomlands/minor-field-studies--mfs-/

Vid frågor kontakta International Office som administrerar stipendiet.

Sista ansökningsdatum är 15 september.