månadsarkiv: August 2017

Kallelse till kårfullmäktige


  30-08-2017

Ledamöter och suppleanter kallas till kårfullmäktigesammanträde onsdagen 13/9 kl.17.30 i stora salen på Kårhuset Villan.

Nytt för i år är att anmälan till mötet sker genom vår hemsida, på baksidan här. Hör av er till talman@medicinska.se om ni har frågor!

Föredragningslista och handlingar skickas stadgeenligt ut en vecka innan sammanträdet. Har ni något som ni vill att vi tar upp på mötet så hör av er till Talman så fixar hon in det i listan.

Studentkårens medlemmar är alltid välkomna att närvara!

Välkomna!

Universitetspedagogiska konferensen


  30-08-2017

Undervisning i praktiken –
föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?

Konferensen vänder sig till all undervisande personal,
pedagogiskt ansvariga, studenter samt lednings- och
utbildningsadministrativa funktioner vid Umeå universitet.
Vi välkomnar särskilt deltagaraktiva presentationer samt
bidrag som presenteras tillsammans med studenter.
Det går bra att presentera både på svenska och engelska.

Anmäl bidrag senast 1 september
Registrera dig senast 16 oktober

Anmäl dig här.

Universitetspedagogiska konferensen


  30-08-2017

Undervisning i praktiken –
föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?

Konferensen vänder sig till all undervisande personal,
pedagogiskt ansvariga, studenter samt lednings- och
utbildningsadministrativa funktioner vid Umeå universitet.
Vi välkomnar särskilt deltagaraktiva presentationer samt
bidrag som presenteras tillsammans med studenter.
Det går bra att presentera både på svenska och engelska.

Anmäl bidrag senast 1 september
Registrera dig senast 16 oktober

Anmäl dig här.

Kungl. och Hvitfeldtska stiftelsens årliga stipendier till studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige


  28-08-2017

Universitets- och högskolestipendium kan tilldelas student på grundnivå eller avancerad nivå, som

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasiet inom stift
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.

Endast student som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och som har för avsikt att examinieras vid statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola kan komma ifråga för stipendium. Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett. Stipendium kan endast erhållas en gång.

Ansökan om stipendium skall ske på särskild blankett, som kan hämtas hem från stiftelsens hemsida www.hvitfeldtskastiftelsen.se

Ansökningshandlingar märkt med dnr FS 2.1.7-1393-17 ska lämnas till registrator Umeå universitet via medel@diarie.umu eller Registrator Umeå universitet 901 87 Umeå senast 2017-10-09.

Läs mer i bilagan som du hittar här.

Studenterbjudande i samarbete med Orangeriet


  28-08-2017

Välkomna till en ny termin här på medicinska fakulteten i Umeå! Vi är många som har längtat efter att campus ska fyllas med studenter återigen, och som lite guldkant på studentlivet bjuder Orangeriet på burgare och alkoholfri bärs imorgon och på onsdag! Vidare, kommer de framöver erbjuda medlemmar i studentkåren för att spela boule gratis måndagar och torsdagar hela läsåret!

Är skåp din grej?


  23-08-2017

Kåren söker nu Dig som är läkarstudent, med studieort Umeå, för att administrera läkarstudenternas skåp på Norrlands universitetssjukhus.

Uppdraget innebär att Du är ansvarig för att informera de studenter som rör sig från pre-klin till klin om hur skåp önskas, samt vara kontaktperson gentemot landstinget som ansvarar för skåpen och omklädningsrummen. Du är även ansvarig för att ombesörja skåpbyten under terminstid, samt att svara på frågor och funderingar från studenter. Uppdraget arvoderas med 2500kr/termin före skatt, och avser ht17 och vt18.

Vi ser gärna att du studerar på en tidig klinisk termin för att om intresse finns även söka till nästa års uppdrag. Du är en fena på Excel, trevlig, hjälpsam och svarar snabbt på mail.

Om detta låter som ett uppdrag för Dig – anmäl intresse med en kort beskrivning om hur Du möter ovanstående kriterier till ordf@medicinska.se, senast 25/8.