Valmöte


  18-04-2017

Alla studentkårens medlemmar, studenter och doktorander vid medicinska fakulteten kallas till valmöte, där röstningen avslutas och resultaten från kårvalet fastslås.

Förtidsröstning kommer vara möjligt på studentkårens hemsida.

Tid: 2017-05-02 kl.17:00
Plats: Konferensrummet, Kårhuset Villan.

Varmt välkomna!