Temadag: Att köpa kvinnors kroppar – maskulinitet, makt och motstånd


  11-02-2017

Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Umeå kommun, Kvinnohusföreningen och Kvinnojouren i Umeå bjuder i samverkan in till en eftermiddagen med temat ”Att köpa kvinnors kroppar – maskulinitet, makt och motstånd”.
Datum: Fredag 24 februari 2017
Tid:
13.00-16.00
Plats:
Hörsal G, Umeå universitet

Programpunkter

Kajsa Ekis Ekman
, journalist och författare som bland annat skrivit boken ”Varan och varat” med undertiteln prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan. Kajsa föreläser nationellt och internationellt om handel med kvinnor.
Gudrun Nordborg, jurist som kommer föreläsa om prostitution i lag och praxis.
Eva Norlin, regionkoordinator för de fyra nordligaste länen inom området prostitution och människohandel. Eva kommer att berätta om kartläggningen ”Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, en omfattningskartläggning”.
Kvinnojouren Umeå, kvinnojouren delar med sig av sina erfarenheter av stöd till personer som haft sex mot ersättning.Målgrupp
Yrkesverksamma inom vård och omsorg, socialtjänst, elevhälsa, studenter, rättsväsende, tjej- och kvinnojourer m.fl.

Anmälan

Anmälan görs via länken nedan, sista anmälningsdag är 19 februari. Arrangemanget är kostnadsfritt och vi bjuder på fika. Kom ihåg att meddela eventuella behov av specialkost.
Länk till anmälan:
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/kalender/2017/Sidor/Att-k%C3%B6pa-kvinnors-kroppar—maskulinitet,-makt-och-motst%C3%A5nd.aspxDet finns även möjlighet att ta del av arrangemanget lördagen den 25 februari, då på och i samverkan med Västerbottens museum, lokal Bio Abelli, kl 13.00-16.00. För deltagande den 25 februari krävs ingen anmälan.