Inbjudan till Världsprematurdagen 2016


  3-11-2016

Alla studenter vid Medicinska Fakulteten vid Umeå universitet är välkomna att anmäla sig till årets Världsprematurdag här i Umeå den 17 november, kl.16.30-20.00 i Bergasalen.

Vi räddar dem till livet, men vad händer sedan?

I Sverige finns idag över 100 000 för tidigt födda barn under 18 år. Varje år föds ytterligare 6500 barn och antalet växer för varje år.

De mycket för tidigt födda barnen är i behov av avancerad sjukhusvård i flera månader, ibland långt ifrån bostadsorten. Det finns stora skillnader i det medicinska, psykosociala och pedagogiska stödet både inom, och mellan, landsting och kommuner, trots att samhället i längden vinner på att hjälpa dessa barn till livslång hälsa. Genom att öka resurserna till forskning, neonatalvård och stärka samordningen mellan sjukhus, BVC, förskola och skola skulle vi kunna minska de komplikationer som kan uppstå senare i livet.

Seminarier med samma tema arrangeras även i Stockholm, Lund och Göteborg. Vi hoppas att du vill vara med och lyssna, lära och påverka för att skapa förbättrade möjligheter för de för tidigt födda barnen.

Vänligen klicka på den bifogade filen för att se detaljerat program, plats och anmälan. Du kan även anmäla dig genom att klicka på Umeå.

Välkommen!