Kallelse till kårfullmäktige


  6-09-2016

Ledamöter och suppleanter kallas till kårfullmäktigesammanträde onsdagen 21/9 kl.17.30 i stora salen på Kårhuset Villan. Föredragningslista med handlingar skickas ut en vecka i förväg.

Studentkårens medlemmar är alltid välkomna att närvara!

Hör av er till talman@medicinska.se för att anmäla er eller om ni har frågor!

Välkomna!