Frågan om verksamhetsförlagd utbildning väcker många reaktioner


  3-05-2016

Den 22/2 skickade Umeå Medicinska Studentkår in sin rapport om studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den 8/3 skickades en gemensam skrivelse in till universitet och landstingen i Norrland tillsammans med Vårdförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och Fysioterapeuternas Studentsektion där man uppmanade till att alla måste hjälpa till för att lösa de dubbla boendekostnaderna vid VFU på annan ort.

VFU-problematiken har uppmärksammats på många håll sedan Umeå Medicinska Studentkår bland annat uppmärksammat landstingen och universitetet på att 15 % av de svarande hälso- sjukvårdsstudenterna behövt ta lån utöver studielån på grund av kostnader kopplade till VFU utanför ordinarie studieort:

Nationellt

Västerbotten

  1. ”Var fjärde vårdstudent funderar på att hoppa av” http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6400291
  2. ”Dyr praktik kan tvinga studenter att sluta” http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/dyr-praktik-kan-tvinga-studenter-att-sluta
  3. SVT Nyheter Västerbotten 28/4: http://www.svtplay.se/video/8163628/svt-nyheter-vasterbotten/svt-nyheter-vasterbotten-28-apr-19-55
  4. ”Var fjärde sjukvårdsstudent funderar på att hoppa av” http://www.folkbladet.nu/1604211/var-fjarde-sjukvardsstudent-funderar-pa-hoppa-av?vklick=1
  5. ”Dubbelboende hotar vårdutbildningarna” http://www.folkbladet.nu/plus/1604605/dubbelboende-hotar-vardutbildningarna
  6. ”Vi hade tur som fick lägenhet” http://www.folkbladet.nu/plus/1604615/vi-hade-tur-som-fick-lagenhet

Norrbotten

  1. ”Vårdstudenter kräver bättre villkor”  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6397524
  2. ”Slutpraktiken – en dyr historia för Lovisa Hermansson”  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6396649