Kick off för Medicinska fakultetens kreativa fokusmiljö


  27-04-2016

27 maj blir det kick off för den kreativa fokusmiljön Common ground, som utvecklas i entréhallen nedanför Medicinska biblioteket, utrymmet utanför hörsal Betula och i ett anslutande pausrum.

Vid kick off:en deltar Lena Gustafsson, rektor, och Anders Fällström, prorektor. Common ground är en av de tre fokusmiljöer som universitetet har satsat på. Syftet är att skapa platser där studenter, lärare, forskare och samarbetspartners kan samlas kring gemensamma frågeställningar.

Det blir information om hur den kreativa fokusmiljön kommer att se ut och hur den kommer att kunna nyttjas.

Datum: 27 maj

Tid: 13.00

Plats: Entréhallen nedanför Medicinska biblioteket, byggnad 6M

Medicinska fakulteten och Umeå medicinska studentkår bjuder på fika.

Alla medarbetare och studenter vid Medicinska fakulteten är välkomna!