Kallelse: Valmöte


  25-04-2016

Alla studentkårens medlemmar och övriga studenter vid Medicinska fakulteten kalls till Umeå Medicinska Studentkårs valmöte. Mötet hålls den 10/5 kl 18:00 på Kårhuset Villan.

Har du ej möjlighet att närvara? Misströsta ej du kan webbrösta i förväg på karvalet.medicinska.se. Webbröstningen öppnar den 3/5.