Sök våra studiesociala verksamheter!


  18-04-2016

Nu söker vi nya engagerade till hösten. Vi håller på med allt från fest till forskningsfrågor. Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan till någon av posterna till anton.persson@medicinska.se senast 6/5.

FestMästeriet

FestMästeriet är en specifik studiesocial verksamhet som ansvarar för att arrangera och genomföra ett flertal studiesociala evenemang såsom sittningar, pubar eller dylikt.

FestMästeriet UMS bildades 2014 och styrde då bland annat upp Sångboksinsjungningen och Vinterbalen. I år har FestMästeriet bland annat genomfört den medicinska midvintersittningen,  föryran och Wasakryssningen. FestMästeriet styr episka events för hela Umeå Medicinska Studentkår och har både egna medel och stor valfrihet i vad verksamheten anordnar.

FestMästeriet styrs av upp till fem FestMästare som fungerar som en intern styrelse för denna verksamhet med uppdrag att utföra FestMästeriets syfte, dvs geomföra och arrangera evenemangen. Till sin hjälp har de en startbudget från Kårfullmäktige, men också möjligheten att knyta sponsorer till sina evenemang.

SportMästeriet

Sportmästeriet finns till för att anordna sport- och fritidsaktiviteter för studenterna inom Umeå Medicinska Studentkår (UMS). SportMästeriet är en specifik Studiesocial verksamhet som ansvarar för att arrangera och genomföra ett flertal studiesociala evenemang såsom fotbolls och innebandyträningar, träningsresor, fotbollscuper etc. Varje torsdag är det spel i landstingshallen och SportMästeriets större event såsom brännbollscupen läggs ut på facebooksidan.

SportMästeriet styrs av upp till fem SportMästare som fungerar som en intern styrelse för denna verksamhet med uppdrag att utföra SportMästeriets syfte, dvs. genomföra och arrangera sportevenemang. Till sin hjälp har de en startbudget från Kårfullmäktige, men också möjligheten att knyta sponsorer till sina evenemang.

Kårtidningen et al.

Umeå Medicinska Studentkårs egen tidning som ges ut mellan fyra och sex gånger per år och dessutom med hög kvalitet.

et al. är Umeå Medicinska Studentkårs kårtidning. Den har till uppgift att upplysa och underhålla studenterna vid Medicinska Fakulteten men kan självklart läsas av vem som helst.

Kårtidningen styrs av en redaktion bestående av en Chefredaktör och en Redaktör/Ansvarig Utgivare. Dessa två tillsätts av kårstyrelsen och tjänar i ett verksamhetsår (hösttermin till vårtermin). Redaktionen har sedan fria händer att rekrytera designers, fotografer och skribenter (samt eventuella andra poster) som behövs för att producera kårtidningen. I nuläget är inga av dessa poster avlönade, bortsett från vissa beställningsuppdrag hos vissa externa parter såsom illustratörer. Det står redaktionen fritt att definiera innehållet för varje nummer samt bestämma hur många nummer per verksamhetsår som skall produceras. Et al gjorde senast ett mycket välläst specialnummer om verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Till et al. söks en chefredaktör, en ansvarig utgivare och skribenter.

ForskSek – sektionen för studenter i forskning

Umeå Medicinska Studentkårs Sektion för Forskande Studenter är en studiesocialverksamhet vars mål är att främja och underlätta för studenter som är intresserade av att börja forska. Sektionen arbetar också med att stödja de studenter som redan befinner sig i forskningen.

 

 

etal-annons FM-annons
ForskSek-annons SM-annons