Minor Field Study Grants


  29-03-2016

MFS (Minor Field Studies) är ett Sida-finansierat stipendieprogram för fältstudier i utvecklingsländer. Det riktar sig till universitets- och högskolestudenter med internationellt intresse, som vill samla material till sin C- eller D-uppsats. Syftet är att ge svenska studenter möjlighet att skaffa kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor.

Epidemiologi och global hälsa, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, är en av de institutioner vid Umeå universitet som har fått uppdraget att fördela ett antal MFS-stipendier för hälsorelaterade studier.

MFS-stipendier är främst avsedda för studerande på C/D-nivå inom medicinska fakultetens utbildningsprogram, men även för samhälls- och naturvetare som är intresserade av hälsorelaterade problem.

Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 4 Maj 2016!

Mer info hittar du här: Annons MFS våren 2016.