Vårdvetarhuset flyttar in på campus


  22-03-2016

Medicinska fakulteten kommer att fylla hela Biologihuset i framtiden. Ett beslut som rektor har tagit idag, tisdag, innebär att ytterligare två institutioner flyttar till det ombyggda Biologihuset, som hittills gått under namnet Medicinskt biologiskt centrum, MBC. Institutionen för omvårdnad och Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering lämnar Vårdvetarhuset och flyttar huvuddelen av sin verksamhet till Biologihusets C-flygel, preliminärt under senare delen av 2019.

Motivet till att flytta de två Institutionerna till MBC är bland annat att ”Umeå universitet och medicinska fakulteten har en unik möjlighet att med ekonomiskt goda förutsättningar skapa nya arbetsplatser och studiemiljöer för fler ämnen inom vårdvetenskap”.

Medicinska fakultetsnämnden beslutade den 18 februari att rekommendera rektor att efter förhandlingar med arbetstagarorganisationerna besluta om en flytt för de två institutionerna i Vårdvetarhuset.