Skrivelse: Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning


  11-03-2016

Den 8:e mars, lämpligt nog internationella kvinnodagen, skickades en gemensam skrivelse till universitet och landsting rörande verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Skrivelsen skickades in gemensamt av Umeå Medicinska Studentkår, Vårdförbundet, Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, Saco studentråd, Fysioterapeuternas studentsektion, Umeå Studentkår och Umeå naturvetar- och teknologkår med anledning av tidigare publicerad rapport om studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning. Ett yttrande från Sveriges förenade studentkårer, SFS, bifogades också till skrivelsen (se bilaga 1-3 nedan).

Skrivelsens innehållsförteckning:

  1. Skrivelse – Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning
  2. SFS syn på studenters förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning
  3. Rapport UMS – Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning