Rapport: Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning


  6-03-2016

Du kan nu ta del av Umeå Medicinska Studentkårs rapport om studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som visar att 15 % av de tillfrågade tvingats ta lån för att klara sin VFU på annan ort. Förutom detta har 23 % svarat att de övervägt att avbryta sin utbildning på grund av ekonomiska kostnader kopplade till VFU på annanort.

Rapporten skickades in den 22:e februari till Umeå universitets fakultets och universitetsledning för beredning och hantering. Den 2:e mars skickades rapporten även till Västerbottens läns landsting, Landstinget i Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen och Norrbottens läns landsting.

För att ta del av rapporten i sin helhet, klicka på nedanstående länk:

Rapport: studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning