Ställning som studentkår vid Umeå universitet


  26-02-2016

Vid universitetsstyrelsemötet 18/2 fick Umeå Medicinska Studentkår åter förtroendet och ställningen som studentkår vid Umeå universitet – denna gång för perioden 2016-2019! Vi gläder oss åt fortsatt samarbete och studentinflytande vid vårt fantastiska universitet!

Om detta går det att läsa mer om i Vertex: http://vertex.nu/pa-campus/studentkarer-i-umea-far-fortsatt-fortroende/